İsrail’in Soykırım Eylemlerine Destek Veren Herkes Soykırım Suçundan Yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’deki soykırım eylemlerinin engellenmesi gerektiği yönündeki ihtiyati tedbir kararı İsrailli yetkilileri ilgilendirdiği kadar soykırım eylemlerine destek veren ülke ve tüzel kişi yetkililerini de ilgilendirmektedir.

Bilindiği üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu sözleşmesi olan Roma statüsünün 25 (3) (c) maddesine göre bir başkasının soykırım suçu işlemesine veya işlemeye teşebbüs etmesine yardım eden, cesaret veren herkes soykırım suçlusudur.

Bu bağlamda İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği ve ileride soykırım suçu kapsamında değerlendirilmesi kuvvetle muhtemel eylemlerine silah, mühimmat, enerji, kıyafet temini ve benzeri şekilde destek vererek bu eylemlere iştirak eden devlet ve şirket yetkililerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım suçundan yargılanması söz konusudur.

Yine Roma Statüsünün 88. Maddesi doğrultusunda sözleşmeye taraf birçok ülke yerel mevzuatında soykırım suçunun cezalandırılmasına ilişkin düzenlemeye yer vermiştir. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu bu devletlerin İsrail’in soykırım eylemlerine yardım eden kişiler hakkında yerel mahkemelerinde yargılama yapma yetkisi bulunmaktadır.

Gelinen noktada Uluslararası Adalet Divanı’nın ihtiyati tedbir kararına aykırı olarak İsrail’in soykırım eylemlerine yardım etmek suretiyle iştirak eden devlet ve şirket yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bulundukları ülkenin yerel adli makamları nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.

Bu bağlamda 1 Şubat 2024 Perşembe günü Fatih Reşadiye Otel’de gerçekleştireceğimiz basın toplantımızda siz değerli basın mensuplarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyarız.